Üzümce, YAZILARIM

Osmanlı Devleti Döneminde Ankara’da Üzüm ve Bağlara Bakış

Eski isimlerinden biri Farsçada üzüm anlamına gelen Engür olan Ankara şehrinde asma bitkisinin yetiştirilmesinin tarihi, Antik dönemlere kadar uzanır ve birbirini takip eden uygarlıklarda bu üretim devam eder. Osmanlı Devleti zamanında üzüm, meyvenin kendisi ve ondan elde edilen mahsuller ile bir tüketim ve ticaret ürünü olarak, diğer şehirlerde olduğu gibi Ankara’nın halkının da yaşamında önemli… Read More Osmanlı Devleti Döneminde Ankara’da Üzüm ve Bağlara Bakış

Üzümce, YAZILARIM

KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR

Ankara’nın Kızılırmak Nehri kıyısında bulunan ilçesi Kalecik’in tarihinin MÖ 3500-4000 dönemlerinde başladığı tahmin edilmekte; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (http://www.ankara.gov.tr/kalecik). Vaktiyle Hristiyan ve Müslüman topluluklar birlikte güzelce yaşarmış aynı mahâlde, tıpkı birçok diğer Anadolu kentinde ve kasabasında olduğu gibi. Şimdi artık çok az kullanılıyor olsa da,… Read More KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR