Üzümce, YAZILARIM

KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR

Ankara’nın Kızılırmak Nehri kıyısında bulunan ilçesi Kalecik’in tarihinin MÖ 3500-4000 dönemlerinde başladığı tahmin edilmekte; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (http://www.ankara.gov.tr/kalecik). Vaktiyle Hristiyan ve Müslüman topluluklar birlikte güzelce yaşarmış aynı mahâlde, tıpkı birçok diğer Anadolu kentinde ve kasabasında olduğu gibi. Şimdi artık çok az kullanılıyor olsa da,… Read More KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR