Üzümce, YAZILARIM

Osmanlı Devleti Döneminde Ankara’da Üzüm ve Bağlara Bakış

Eski isimlerinden biri Farsçada üzüm anlamına gelen Engür olan Ankara şehrinde asma bitkisinin yetiştirilmesinin tarihi, Antik dönemlere kadar uzanır ve birbirini takip eden uygarlıklarda bu üretim devam eder. Osmanlı Devleti zamanında üzüm, meyvenin kendisi ve ondan elde edilen mahsuller ile bir tüketim ve ticaret ürünü olarak, diğer şehirlerde olduğu gibi Ankara’nın halkının da yaşamında önemli… Read More Osmanlı Devleti Döneminde Ankara’da Üzüm ve Bağlara Bakış

YAZILARIM

İSTANBUL MEYHANECİLERİ

20. yüzyılın başında yaşamış ve İstanbul meyhaneleri hakkında edindiği nice güzel bilgiyi bir kitapta toplamış olan Reşad Ekrem Koçu, eski İstanbul meyhanelerinin ünlerinin Akdeniz memleketlerine yayılmışlığından bahseder (Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri, Doğan Kitap Yayınları). Bu meyhanelerin namı eskisi kadar başka ülkelerden duyulmuyor artık; devir değişti; çok gidenler oldu bu kentten, çok da gelenek… Read More İSTANBUL MEYHANECİLERİ

YAZILARIM

Türkiye’de SOMMELIERler ve SOMMELIERlik

“Sâgarı pür kıl unutma bana geldikçe müdâm Sâkiyâ göster bize gussa ferâmûş oldugın“ Zati (1471-1546) – Ey saki, her geldiğinde kadehimi doldurmayı unutma, Bize gamı unutturduğunu göster- Balıkesirli şair Zati’nin bu dizeleri, Divan edebiyatında sakilerden ya da şimdiki deyişiyle sommelierlerden bahisle yazılmış örneklerden sadece biri. Bu toprakların binlerce yıldır hep çok sevilen içkilerinden olan şarabı… Read More Türkiye’de SOMMELIERler ve SOMMELIERlik

YAZILARIM

Geçmişten Günümüze Şarabın Tadı

İnsanlar Paleolitik Çağ’da toplayıp yedikleri üzümün tadını pek sevmiş olmalılar ki, binlerce yıldır onu ve ondan ürettiklerini tüketmeye devam etmişlerdir. Şarabın keşfi, günümüzden 7-8000 yıl öncesine ait olan bulguların zamanından çok daha öncesinde olmalıdır ve elbette tadım ile başlamıştır. İnsanlar, ağaç/kaya oyuğuna düşmüş veya hayvanlar tarafından getirilmiş üzümlerden kendiliğinden oluşan doğal şarabı üzüm suyu niyetine… Read More Geçmişten Günümüze Şarabın Tadı

Üzümce, YAZILARIM

KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR

Ankara’nın Kızılırmak Nehri kıyısında bulunan ilçesi Kalecik’in tarihinin MÖ 3500-4000 dönemlerinde başladığı tahmin edilmekte; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (http://www.ankara.gov.tr/kalecik). Vaktiyle Hristiyan ve Müslüman topluluklar birlikte güzelce yaşarmış aynı mahâlde, tıpkı birçok diğer Anadolu kentinde ve kasabasında olduğu gibi. Şimdi artık çok az kullanılıyor olsa da,… Read More KALECİK KARASI ÜZÜMÜ VE ŞARABA DAİR